Το HackInnow θα λάβει χώρα στο επιχειρηματικό κέντρο της πρωτεύουσας, δίπλα στον Κόμβο Κηφισίας-Αττικής Οδού, στο α2-innohub, Λ. Κηφισίας 44, Monumental Plaza, Κτήριο Γ στο Μαρούσι Αττικής.

α2-innohub
Λ. Κηφισίας 44,
Monumental Plaza Κτήριο Γ,
15125 Μαρούσι, Αττική

Corallia A2 Innohub
Gi Cluster GameJam
Gi Cluster GameJam
Gi Cluster GameJam
Gi Cluster GameJam
Gi Cluster GameJam