Το 2o HackInnow θα λάβει χώρα στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 6, 15342 Αγ. Παρασκευή.

Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος
Γραβιάς 6,
15342 Αγ. Παρασκευή,
Αττική

ACG 01
ACG 02
ACG 03
ACG 05
ACG 04
ACG 06