Τι είναι το HackΙnnow;

Το HackInnow είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός ανοικτής καινοτομίας στον τομέα της Ασφάλισης με στόχο τη δημιουργία νέων τεχνολογιών, εφαρμογών, πλατφορμών και διαδικασιών που θα επιτρέψουν την αναβάθμιση των εργαλείων και μεθόδων που εφαρμόζονται σήμερα στην ιδιωτική ασφάλιση και την προσφορά βελτιωμένων υπηρεσιών και εμπειριών στους σύγχρονους πολίτες (#InsurTech).

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη θεματική κατηγορία προκλήσεων αιχμής που τους ενθουσιάζει από αυτές που θέτει κάθε χρόνο το HackInnow και με την καθοδήγηση διακεκριμένων μεντόρων να δημιουργήσουν τη δική τους ανατρεπτική πρόταση στο χώρο της Ασφάλισης. Το HackInnow αποτελεί ένα ολοκληρωμένο «ταξίδι» καινοτομίας το οποίο θα συναρπάσει και θα ανταμείψει όσους συμμετάσχουν σε αυτό.

Οι διεργασίες του HackInnow 2017 για την επίτευξη του στόχου «Lead Insurance through Innovation» κορυφώνονται στο διαγωνιστικό τμήμα το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 1-2 Δεκεμβρίου. Ξεκινούν όμως νωρίτερα στο warmup event τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου το οποίο θα συμβάλει στο χτίσιμο ισχυρότερων ομάδων και στη καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων του HackInnow 2017, και συνεχίζουν και μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας με την διερεύνηση συνεργασιών με τις διακριθείσες ομάδες για την περαιτέρω ωρίμανση και αξιοποίηση των λύσεων που θα αναπτυχθούν.

 

Συμμετοχή

Στο HackInnow μπορούν να λάβουν μέρος άτομα από 18 ετών και άνω, με οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης και από οποιονδήποτε επιστημονικό πεδίο χωρίς κανένα περιορισμό. Απευθύνεται σε φοιτητές, νέους επιστήμονες, προγραμματιστές, μηχανικούς, γιατρούς, αναλυτές, σχεδιαστές, οικονομολόγους, στελέχη επικοινωνίας, marketing, επιχειρηματίες, entrepreneurs-to-be, αναλογιστές κ.ά., σε λάτρεις των νέων τεχνολογιών και σε όσους ενθουσιάζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, λύσεων, εφαρμογών, μεθόδων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. H συμμετοχή είναι δωρεάν.

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου. Τονίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει της χρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής («first-come, first-served») για την κάλυψη των θέσεων.

Στο HackInnow μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από ενδιαφερόμενες ομάδες ή άτομα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν έγκυρα αίτηση μέσω του παραπάνω συνδέσμου, θα λάβουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση της καταχώρησης της αίτησής τους.

Για την υποβοήθηση της δημιουργίας ισχυρών ομάδων, θα διεξαχθεί η εκδήλωση προετοιμασίας (Warmup event) τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για να διαγωνιστούν στο HackInnow πρέπει απαραίτητα να οργανωθούν σε ομάδες των 2 έως 5 ατόμων, προκειμένου να έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμπληρωματικότητα και ισορροπία ώστε να αναπτύξουν και παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη ιδέα στο πλαίσιο του HackInnow. Αυτό σημαίνει ότι μεμονωμένες αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται τελικά δεκτές μόνο υπό την προϋπόθεση ένταξης σε κάποια ομάδα μέχρι και 1 ώρα πριν την εκκίνηση του HackInnow.

Δηλώστε Συμμετοχή

 

 • Κριτήρια Αξιολόγησης

  Κριτήρια αξιολόγησης για την απονομή των βραβείων στους διακριθέντες του HackInnow είναι μόνο τα εξής:
  • Συνάφεια της ιδέας με τον Ασφαλιστικό Κλάδο.
  • Καινοτομία της ιδέας.
  • Δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης.
  • Βαθμός ωριμότητας της ιδέας για τη μετατροπή της σε εφαρμογή, προϊόν, υπηρεσία, πλατφόρμα, μέθοδο ή διεργασία.
  • Αρτιότητα και συμπληρωματικότητα της ομάδας.
 • Τελική Παρουσίαση

  Η διαγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τις παρουσιάσεις των διαγωνιζομένων στην Κριτική Επιτροπή του HackInnow. Για την παρουσίαση οι συμμετέχουσες ομάδες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
  • Η διάρκεια της παρουσίασης είναι αυστηρά 5 λεπτά και ακολουθούν 5 λεπτά με ερωτήσεις από την Κριτική Επιτροπή.
  • Η παρουσίαση πρέπει να είναι άρτια και ολοκληρωμένη.
  • Η παρουσίαση πρέπει να απαντά σε όλα τα Κριτήρια Αξιολόγησης του HackInnow.
  • Η παρουσίαση μπορεί να υποστηριχθεί από διαφάνειες ή/και οποιουδήποτε άλλο οπτικοακουστικό μέσο ή/και παρουσίαση πρωτοτύπου εφόσον είναι διαθέσιμο.
  • Οι ομάδες πρέπει να έχουν στο νου τους ότι απευθύνονται σε έναν δυνητικό πελάτη/επενδυτή και θέλουν να τον πείσουν να επενδύσει στην ιδέα τους.
  • Οι ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες να απαντήσουν σε ερωτήσεις της Κριτικής Επιτροπής.
 • Διαδικασία Αξιολόγησης

  Η Διαδικασία Αξιολόγησης βασίζεται μόνο στα Κριτήρια Αξιολόγησης, στις Τελικές Παρουσιάσεις των Διαγωνιζομένων και στις απαντήσεις που θα δώσουν οι ομάδες στην Κριτική Επιτροπή.

  Κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής χρησιμοποιεί έντυπο αξιολόγησης και βαθμολογεί όλα τα Κριτήρια Αξιολόγησης με την ολοκλήρωση της παρουσίασης της κάθε ομάδας.

  Με το πέρας όλων των παρουσιάσεων η Κριτική Επιτροπή συνεδριάζει και κατατάσσει τις ομάδες βάσει των κριτηρίων του HackInnow και ανακοινώνει του διακριθέντες.

 • Πνευματική Ιδιοκτησία

  Η δημιουργία της εκάστοτε συμμετέχουσας ομάδας στο πλαίσιο του HackInnow αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν στο ακέραιο τυχόν προϋπάρχοντα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, τα οποία είχαν παραχθεί πριν το Διαγωνισμό.

  Κατά τα λοιπά, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ρητά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό την παροχή προς τους Διοργανωτές άδεια χρήσης και προβολής όσων ανέπτυξαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Είναι δυνατή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Groupama Ασφαλιστικής η σύναψη συμβάσεως με κάποια/ες ομάδα/ες εκ των συμμετεχουσών στον παρόντα Διαγωνισμό με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση του έργου/δημιουργίας τους.

  Οιαδήποτε τυχόν δημόσια αναφορά (ονομασία, βασικά χαρακτηριστικά δημιουργίας κ.λπ.) γίνεται από τους Διοργανωτές σχετικά με τις δημιουργίες των διαγωνιζομένων, θα συνοδεύεται από μνεία στους δημιουργούς της αντίστοιχης επιχειρηματικής ιδέας/εφαρμογής.

  Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη τυχόν κατοχύρωσης ή εξασφάλισης άλλης επιθυμητής προστασίας των έργων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές του Προγράμματος από οιαδήποτε σχετική ευθύνη.

  Όλα τα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν από τους Διαγωνιζόμενους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα τηρηθούν εμπιστευτικά, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους.

 • Θεματικές HackInnow

  Στο HackInnow 2017 οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μία από τις ακόλουθες θεματικές για να διαγωνιστούν:

  1. State of the art technologies

  2. Social CRM

  3. Digital Client

  Η 4η θεματική θα ανακοινωθεί σύντομα.

 • Βραβεία

  • Οι τρεις πρώτες νικήτριες ομάδες του HackInnow θα λάβουν χρηματικά έπαθλα 3.000€, 2.000€ και 1.000€ αντίστοιχα.
  • H πρώτη νικήτρια ομάδα(έως 2 άτομα)θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο μία τεχνολογική έκθεση στην Ευρώπη.
  • Οι τρεις ομάδες που θα παρουσιάσουν την πιο ώριμη και άμεσα υλοποιήσιμη ιδέα, θα λάβει μία ατομική υποτροφία για το Digital and Social Media Diploma στο American College of Greece.
  • Όλα τα μέλη των νικητριών ομάδων του HackInnow θα λάβουν, επίσης, το ασφαλιστικό προϊόν Santé Πρωτοβάθμιας Φροντίδας από τη Groupama Ασφαλιστική.
 • Ομιλητές

  Το HackInnow θα ανοίξει με οραματικές ομιλίες για το χώρο της Ασφάλισης και της Καινοτομίας. Οι ομιλητές θα ανακοινωθούν σύντομα.
 • Μέντορες

  Οι συμμετέχοντες και οι ομάδες που θα διαγωνιστούν θα έχουν υποστήριξη για την ανάπτυξη της ιδέας τους από τους Μέντορες της Groupama Ασφαλιστικής:
  • Βασιλόπουλος Χρήστος, ΙΤ
  • Βλάχος Γιώργος, Customer Service
  • Γκοτσόπουλος Χρήστος, IT
  • Ζαρταλούδη Ιωάννα, ΙΤ
  • Ηλιόπουλος Βασίλειος, Technical
  • Κονακάρης Νικόλαος, ΙΤ / Help Desk
  • Κουτσομιχάλης Αλέξανδρος, Customer Service
  • Κρικέλλη Ελένη, Technical
  • Κυπριτίδου Πέννυ, Technical
  • Κωτσιώρης Λάμπρος, Financial
  • Μανώλης Σέργιος, Communication
  • Μουζάκης Γιάννης, Marketing
  • Μπολοβίνος Παναγιώτης, Technical
  • Παπαδόπουλος Χρήστος, Αctuary
  • Παπαχριστόπουλος Δημήτρης, Compliance
  • Τσερκέζογλου Κώστας, IT
  • Τσιτσίρης Παναγιώτης, Αctuary
  • Χατζώκου Άννα, Marketing
 • Κριτική Επιτροπή

  Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από 5 άτομα, καταξιωμένους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και επενδυτές με βαθιά γνώση του Ασφαλιστικού Κλάδου και της Υψηλής Τεχνολογίας.
 • Συντονιστική Επιτροπή

  • Μαρίνα Βέργου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Groupama Ασφαλιστική
  • Νίκος Bογιατζής, Διευθυντής Ανάπτυξης και Λειτουργιών, Corallia
  • Χρήστος Κάτσιος, Γενικός Διευθυντής, Groupama Ασφαλιστική
  • Βασίλειος Μακιός, Γενικός Διευθυντής, Corallia
  • Jorge Sanchez, Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικών, Corallia
  • Laurent Thuillier, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Groupama Ασφαλιστική
 • Οργανωτική επιτροπή

  • Μαρίνα Βέργου, Groupama Ασφαλιστική
  • Κωνσταντίνος Γκορτζής, Groupama Ασφαλιστική
  • Νάνσυ Λίβα, Corallia
  • Γιούλη Μεγαγιάννη, Corallia
  • Γιάννης Μουζάκης, Groupama Ασφαλιστική
  • Αγγελική Μουτάφη, Groupama Ασφαλιστική
  • Κωνσταντίνα Νεοφώτιστου, Corallia
  • Κώστας Τσερκέζογλου, Groupama Ασφαλιστική
  • Τζούλια Φωκά, Corallia
 • Επικοινωνία - Ενημέρωση

  Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με το HackInnow παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του HackInnow, το Facebook page, το Twitter και το hashtag #HackInnow. Για οποιαδήποτε ερώτηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το HackInnow παρακαλώ αποστείλετε email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Εγγραφές: μέχρι και μία ώρα πριν την εκκίνηση του HackInnow ή την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων βάσει της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
  • Warmup event: 20 Νοεμβρίου 2017
  • Διαγωνισμός HackInnow: 1-2 Δεκεμβρίου 2017
 • Προετοιμασία

  • Επιλέξτε από νωρίς μια από τις θεματικές στην οποία θα θέλατε να διαγωνιστείτε.
  • Mελετήσετε τα Κριτήρια Αξιολόγησης του HackInnow.
  • Δείτε τις χρήσιμες παραπομπές και άλλο υλικό σχετικά με το InsurTech.
  • Λάβετε μέρος στο HackInnow Warmupστις στις 20 Νοεμβρίου 2017.
  • Ακολουθήστε το Facebook και το Twitter.
  • Μη ξεχάσετε laptop, φορτιστές και πολύπριζα.
  • Φροντίστε για το απαραίτητο λογισμικό σχεδιασμού και ανάπτυξης.
  • Ντυθείτε άνετα. Η διοργάνωση διαρκεί πολλές ώρες.
  • Αν θέλετε να διανυκτερεύσετε στο χώρο του Hackinnow, μπορείτε να φέρετε sleeping bag.
 • Χρήσιμες Οδηγίες για τους Διαγωνιζομένους

  • Σχηματίστε διεπιστημονικές ομάδες συμπεριλαμβάνοντας μέλη από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.
  • Αφήστε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας ελεύθερη. Σκεφτείτε «out of the box», κάντε brainstorming, επιλέξτε τα κύρια χαρακτηριστικά της ιδέας σας και υλοποιήστε την.
  • Μοιράστε τις εργασίες μεταξύ των μελών της ομάδας και κάντε ψηφοφορία για γρήγορη λήψη αποφάσεων.
  • Βάλτε χρονοδιαγράμματα και οργανώστε τη δουλεία σας.
  • Ρωτήστε τους ειδικούς. Θα υπάρχουν εξειδικευμένοι Μέντορες που θα σας παρέχουν καθοδήγηση στη διάρκεια του Hackinnow. Αξιοποιήστε τους!
  • Μην ξεχνάτε τα θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εγκυρότητας των δεδομένων που χρησιμοποιείτε. Ζητήστε συμβουλές από τον IP Coach που θα βρίσκεται στη διάθεσή σας.
  • Διασκεδάστε! Το HackInnow είναι μια ευκαιρία να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, να μάθετε νέα πράγματα και να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία.
 • Τι θα παρέχει η διοργάνωση

  • Καφέ, αναψυκτικά, φαγητό, σνακ.
  • Ρεύμα, γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Συμβουλές και υποστήριξη από έμπειρους μέντορες.
  • Γραφική ύλη για σημειώσεις.
  • Εξοπλισμό για τις παρουσιάσεις σας.
  • Δεδομένα και πρόσβαση σε λογισμικό για την ανάπτυξη ορισμένων εφαρμογών.
 • Τι δεν παρέχει η διοργάνωση

  • Τεχνολογικό εξοπλισμό (υπολογιστές, φορτιστές, πολύμπριζα).
  • Sleeping bags.
 • Γιατί να δηλώσω συμμετοχή

  • Για να διασκεδάσεις και να γνωρίσεις νέους ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα.
  • Για να έρθεις σε επαφή με στελέχη του ασφαλιστικού και τεχνολογικού τομέα.
  • Για να δημιουργήσεις νέα προϊόντα και λύσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο.
  • Για να γνωρίσεις και να λάβεις καθοδήγηση από επαγγελματίες του κλάδου για την ιδέα που θέλεις να αναπτύξεις.
  • Για να επωφεληθείς από τα μοναδικά έπαθλα που προσφέρει το HackInnow.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτήρια αξιολόγησης για την απονομή των βραβείων στους διακριθέντες του HackInnow είναι μόνο τα εξής:
 • Συνάφεια της ιδέας με τον Ασφαλιστικό Κλάδο.
 • Καινοτομία της ιδέας.
 • Δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης.
 • Αρτιότητα και συμπληρωματικότητα της ομάδας.
 • Βαθμός ωριμότητας της ιδέας για τη μετατροπή της σε εφαρμογή, προϊόν, υπηρεσία, πλατφόρμα, μέθοδο ή διεργασία.

Τελική Παρουσίαση

Τελική Παρουσίαση

Η διαγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τις παρουσιάσεις των διαγωνιζομένων στην Κριτική Επιτροπή του HackInnow. Για την παρουσίαση οι συμμετέχουσες ομάδες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
 • Η διάρκεια της παρουσίασης είναι αυστηρά 5 λεπτά και ακολουθούν 5 λεπτά με ερωτήσεις από την Κριτική Επιτροπή.
 • Η παρουσίαση πρέπει να είναι άρτια και ολοκληρωμένη.
 • Η παρουσίαση πρέπει να απαντά σε όλα τα Κριτήρια Αξιολόγησης του HackInnow.
 • Η παρουσίαση μπορεί να υποστηριχθεί από διαφάνειες ή/και οποιουδήποτε άλλο οπτικοακουστικό μέσο ή/και παρουσίαση πρωτοτύπου εφόσον είναι διαθέσιμο.
 • Οι ομάδες πρέπει να έχουν στο νου τους ότι απευθύνονται σε έναν δυνητικό πελάτη/επενδυτή και θέλουν να τον πείσουν να επενδύσει στην ιδέα τους.
 • Οι ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες να απαντήσουν σε ερωτήσεις της Κριτικής Επιτροπής.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η Διαδικασία Αξιολόγησης βασίζεται μόνο στα Κριτήρια Αξιολόγησης, στις Τελικές Παρουσιάσεις των Διαγωνιζομένων και στις απαντήσεις που θα δώσουν οι ομάδες στην Κριτική Επιτροπή. Κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής χρησιμοποιεί έντυπο αξιολόγησης και βαθμολογεί όλα τα Κριτήρια Αξιολόγησης με την ολοκλήρωση της παρουσίασης της κάθε ομάδας. Με το πέρας όλων των παρουσιάσεων η Κριτική Επιτροπή συνεδριάζει και κατατάσσει τις ομάδες βάσει των κριτηρίων του HackInnow και ανακοινώνει του διακριθέντες.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η δημιουργία της εκάστοτε συμμετέχουσας ομάδας στο πλαίσιο του HackInnow αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν στο ακέραιο τυχόν προϋπάρχοντα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, τα οποία είχαν παραχθεί πριν το Διαγωνισμό. Κατά τα λοιπά, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ρητά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό την παροχή προς τους Διοργανωτές άδεια χρήσης και προβολής όσων ανέπτυξαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Τυχόν εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των διαγωνιζομένων από τους Διοργανωτές, δύναται να επέλθει κατόπιν σύναψης σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Οιαδήποτε τυχόν δημόσια αναφορά (ονομασία, βασικά χαρακτηριστικά δημιουργίας κ.λπ.) γίνεται από τους Διοργανωτές σχετικά με τις δημιουργίες των διαγωνιζομένων, θα συνοδεύεται από μνεία στους δημιουργούς της αντίστοιχης επιχειρηματικής ιδέας/εφαρμογής. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη τυχόν κατοχύρωσης ή εξασφάλισης άλλης επιθυμητής προστασίας των έργων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές του Προγράμματος από οιαδήποτε σχετική ευθύνη. Όλα τα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν από τους Διαγωνιζόμενους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα τηρηθούν εμπιστευτικά, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους.

Θεματικές HackInnow

Θεματικές HackInnow

Οι θεματικές του Hackinnow θα ανακοινωθούν σύντομα.

Βραβεία

Βραβεία

Το βραβεία του Hackinnow θα ανακοινωθούν σύντομα

Ομιλητές

Ομιλητές

Το HackInnow θα ανοίξει με οραματικές ομιλίες για το χώρο της Ασφάλισης και της Καινοτομίας. Οι ομιλητές θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μέντορες

Μέντορες

Οι συμμετέχοντες και οι ομάδες που θα διαγωνιστούν θα έχουν υποστήριξη για την ανάπτυξη της ιδέας τους από τους Μέντορες. Οι Μέντορες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Κριτική Επιτροπή

Κριτική Επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από 5 άτομα, καταξιωμένους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και επενδυτές με βαθιά γνώση του Ασφαλιστικού Κλάδου και της Υψηλής Τεχνολογίας.

Συντονιστική Επιτροπή

Συντονιστική Επιτροπή

 • Μαρίνα Βέργου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Groupama Ασφαλιστική
 • Νίκος Bογιατζής, Διευθυντής Ανάπτυξης και Λειτουργιών, Corallia
 • Χρήστος Κάτσιος, Γενικός Διευθυντής, Groupama Ασφαλιστική
 • Βασίλειος Μακιός, Γενικός Διευθυντής, Corallia
 • Jorge Sanchez, Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικών, Corallia
 • Laurent Thuillier, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Groupama Ασφαλιστική

Οργανωτική επιτροπή

Οργανωτική επιτροπή

 • Μαρίνα Βέργου, Groupama Ασφαλιστική
 • Κωνσταντίνος Γκορτζής, Groupama Ασφαλιστική
 • Νάνσυ Λίβα, Corallia
 • Γιούλη Μεγαγιάννη, Corallia
 • Γιάννης Μουζάκης, Groupama Ασφαλιστική
 • Αγγελική Μουτάφη, Groupama Ασφαλιστική
 • Κωνσταντίνα Νεοφώτιστου, Corallia
 • Τζούλια Φωκά, Corallia

Επικοινωνία - Ενημέρωση

Επικοινωνία - Ενημέρωση

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με το HackInnow παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του HackInnow, το Facebook page, το Twitter και το hashtag #HackInnow. Για οποιαδήποτε ερώτηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το HackInnow παρακαλώ αποστείλετε email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Εγγραφές: μέχρι και μία ώρα πριν την εκκίνηση του HackInnow ή την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων βάσει της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • HackInnow Warmup: 20 Νοεμβρίου 2017
 • HackInnow: 1-2 Δεκεμβρίου 2017

Προετοιμασία

Προετοιμασία

 • Επιλέξτε από νωρίς μια από τις θεματικές στην οποία θα θέλατε να διαγωνιστείτε.
 • Mελετήσετε τα Κριτήρια Αξιολόγησης του HackInnow.
 • Δείτε τις χρήσιμες παραπομπές και άλλο υλικό σχετικά με το InsurTech.
 • Λάβετε μέρος στο HackInnow Warmupστις στις 20 Νοεμβρίου 2017.
 • Ακολουθήστε το Facebook και το Twitter.
 • Μη ξεχάσετε laptop, φορτιστές και πολύπριζα.
 • Φροντίστε για το απαραίτητο λογισμικό σχεδιασμού και ανάπτυξης.
 • Ντυθείτε άνετα. Η διοργάνωση διαρκεί πολλές ώρες.
 • Αν θέλετε να διανυκτερεύσετε στο χώρο του Hackinnow, μπορείτε να φέρετε sleeping bag.

Χρήσιμες Οδηγίες για τους Διαγωνιζομένους

Χρήσιμες Οδηγίες για τους Διαγωνιζομένους

Σχηματίστε διεπιστημονικές ομάδες συμπεριλαμβάνοντας μέλη από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Αφήστε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας ελεύθερη. Σκεφτείτε «out of the box», κάντε brainstorming, επιλέξτε τα κύρια χαρακτηριστικά της ιδέας σας και υλοποιήστε την. Μοιράστε τις εργασίες μεταξύ των μελών της ομάδας και κάντε ψηφοφορία για γρήγορη λήψη αποφάσεων. Βάλτε χρονοδιαγράμματα και οργανώστε τη δουλεία σας. Ρωτήστε τους ειδικούς. Θα υπάρχουν εξειδικευμένοι Μέντορες που θα σας παρέχουν καθοδήγηση στη διάρκεια του Hackinnow. Αξιοποιήστε τους! Μην ξεχνάτε τα θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εγκυρότητας των δεδομένων που χρησιμοποιείτε. Ζητήστε συμβουλές από τον IP Coach που θα βρίσκεται στη διάθεσή σας. Διασκεδάστε! Το HackInnow είναι μια ευκαιρία να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, να μάθετε νέα πράγματα και να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Τι θα παρέχει η διοργάνωση

Τι θα παρέχει η διοργάνωση

 • Καφέ, αναψυκτικά, φαγητό, σνακ.
 • Ρεύμα, γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Συμβουλές και υποστήριξη από έμπειρους μέντορες.
 • Γραφική ύλη για σημειώσεις.
 • Εξοπλισμό για τις παρουσιάσεις σας.
 • Δεδομένα και πρόσβαση σε λογισμικό για την ανάπτυξη ορισμένων εφαρμογών.

Τι δεν παρέχει η διοργάνωση

Τι δεν παρέχει η διοργάνωση

 • Τεχνολογικό εξοπλισμό (υπολογιστές, φορτιστές, πολύμπριζα).
 • Sleeping bags.

Γιατί να δηλώσω συμμετοχή

Γιατί να δηλώσω συμμετοχή

 • Για να διασκεδάσεις και να γνωρίσεις νέους ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα.
 • Για να έρθεις σε επαφή με στελέχη του ασφαλιστικού και τεχνολογικού τομέα.
 • Για να δημιουργήσεις νέα προϊόντα και λύσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο.
 • Για να γνωρίσεις και να λάβεις καθοδήγηση από επαγγελματίες του κλάδου για την ιδέα που θέλεις να αναπτύξεις.
 • Για να επωφεληθείς από τα μοναδικά έπαθλα που προσφέρει το HackInnow.

Χρήσιμες Παραπομπές