• 1. Αντικείμενο – Στόχος

  1.1. Ο Διαγωνισμός «HackInnow » (εφεξής «ο Διαγωνισμός» ή «HackInnow »), διάρκειας 24 ωρών περίπου θα διεξαχθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2017, υπό τη διοργάνωση της Groupama Ασφαλιστική και της Μονάδας Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, (εφεξής οι «Διοργανωτές») στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 6, 15342 Αγ. Παρασκευή, Αττική και διέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής στο HackInnow (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής»). 1.2. Στόχος του HackInnow είναι η δημιουργία νέων τεχνολογιών, εφαρμογών, πλατφορμών, μεθόδων και διαδικασιών που θα επιτρέψουν τη αναβάθμιση των εργαλείων και μεθόδων που εφαρμόζονται σήμερα στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και την προσφορά επαυξημένων υπηρεσιών και εμπειριών στους πελάτες ασφαλιστικών προϊόντων.
 • 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνιζομένων

  2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο HackInnow έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τόπου κατοικίας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (κατά την ημερομηνία έναρξης του HackInnow) και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 2.2. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο HackInnow οι εργαζόμενοι των Διοργανωτών, καθώς και πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού ή σύζυγοι των εργαζομένων των Διοργανωτών. 2.3. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το HackInnow θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του, του Facebook page, του Twitter page. Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με τους Διοργανωτές, θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 2.4. Η αίτηση συμμετοχής στο HackInnow πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής της φόρμας συμμετοχής που είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του HackInnow. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει μια ώρα πριν την εκκίνηση του HackInnow ή την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων βάση της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 2.5. Στο HackInnow μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από ενδιαφερόμενες ομάδες ή άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι να διαγωνιστούν στο HackInnow πρέπει απαραίτητα να οργανωθούν σε ομάδες των δύο (2) έως πέντε (5) ατόμων, προκειμένου να έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμπληρωματικότητα και ισορροπία ώστε να αναπτύξουν και παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη ιδέα στο πλαίσιο του HackInnow. Αυτό σημαίνει ότι μεμονωμένες αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται τελικά δεκτές μόνο υπό την προϋπόθεση ένταξης σε κάποια ομάδα μέχρι και 1 ώρα πριν την εκκίνηση του HackInnow. 2.6. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ανταποκρίνονται σε τυχόν αιτήματα των Διοργανωτών για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και να προσκομίσουν αν τους ζητηθεί απαραίτητα σχετικά έγγραφα (π.χ. ταυτότητα). 2.7. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης συμμετέχοντα, οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρει, ενώ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του σε οποιαδήποτε φάση του HackInnow. 2.8. Οι Διοργανωτές θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις θεματικές του HackInnow (Challenges) στις οποίες θα κληθούν να διαγωνιστούν οι συμμετέχοντες, στο HackInnow Warmup, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί και πριν την ημέρα διεξαγωγής του HackInnow. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από την ιστοσελίδα του HackInnow. 2.9. Η συμμετοχή στο HackInnow είναι δωρεάν. Τυχόν κόστος προετοιμασίας ή/και μετακίνησης για τη συμμετοχή στο HackInnow επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. 2.10. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους (φορητό υπολογιστή, φορτιστές, πολύμπριζα κ.λπ.). Δεν παρέχεται εξοπλισμός για την ανάπτυξη εφαρμογών κατά τη διάρκεια του HackInnow. Σύνδεση στο internet θα παρέχεται δωρεάν από τους Διοργανωτές στο χώρο διεξαγωγής του HackInnow. 2.11. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα, APIs, εφαρμογές, βιβλιοθήκες και πλατφόρμες. Περαιτέρω, η εταιρεία «Groupama Ασφαλιστική» δύναται να παράσχει στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του HackInnow πρόσβαση σε τεχνολογικές πλατφόρμες ή δεδομένα ή λογισμικό αποκλειστικής της κυριότητας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών από τους διαγωνιζομένους. 2.12. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό εγγυώνται ότι οι ιδέες ή τα έργα που θα παρουσιάσουν στα πλαίσια του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί και για τα οποία θα παραδώσουν τις ως άνω αναφερόμενες εκθέσεις είναι καινοτόμα και κανείς δεν διεκδικεί πνευματικά ή άλλα δικαιώματα επί αυτών. Επιπλέον, όλοι οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν έχουν συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση ούτε δεσμεύονται με όρο αποκλειστικότητας με τρίτους όσον αφορά το έργο/ιδέα που θα παρουσιάσουν στο διαγωνισμό. Την ευθύνη για τυχόν προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας φέρει αποκλειστικά η εκάστοτε ομάδα διαγωνιζομένων και σε καμία περίπτωση, δεν βαρύνονται με τέτοια ευθύνη οι Διοργανωτές. 2.13. Η συμμετοχή στο HackInnow αποτελεί σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων αποδοχή κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και τις λοιπές εθνικές, ενωσιακές ή λοιπές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως προς την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του HackInnow, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με το HackInnow, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ως προς τον χρόνο και τον τρόπο (π.χ. μέσω της ιστοσελίδας διοργάνωσης του HackInnow, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, ηλεκτρονικό, έντυπο και οπτικοακουστικό) και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, χρηματικό ή άλλο εκ μέρους των Διοργανωτών, προκειμένου ο τελευταίος να προωθήσει το HackInnow και το έργο του. 2.14. Περαιτέρω, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν κατά τη διάρκεια του HackInnow και παρέχουν στους Διοργανωτές το δικαίωμα στην χρήση, μετάδοση, αναμετάδοση τέτοιων δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας του HackInnow ή των Διοργανωτών ή άλλου μέσου μαζικής δικτύωσης, παραιτούμενοι οποιουδήποτε δικαιώματος αμοιβής ή/και ανταλλάγματος. 2.15. Διευκρινίζεται ότι η δημιουργία (επιχειρηματική ιδέα/εφαρμογή) της εκάστοτε συμμετέχουσας ομάδας στο πλαίσιο του HackInnow αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (Ν. 2121/1993, ως τροποποιηθείς ισχύει με το Ν. 4212/2013). Οιαδήποτε τυχόν δημόσια αναφορά (ονομασία, βασικά χαρακτηριστικά δημιουργίας κ.λπ.) γίνεται από τους Διοργανωτές σχετικά με τις δημιουργίες των διαγωνιζομένων, θα συνοδεύεται από μνεία στους δημιουργούς της αντίστοιχης επιχειρηματικής ιδέας/εφαρμογής. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν στο ακέραιο τυχόν προϋπάρχοντα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, τα οποία είχαν παραχθεί πριν το Διαγωνισμό. Κατά τα λοιπά, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ρητά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό την παροχή προς τους Διοργανωτές άδεια χρήσης και προβολής όσων ανέπτυξαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Τυχόν εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των διαγωνιζομένων από τη Groupama Ασφαλιστική, δύναται να επέλθει κατόπιν σύναψης σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. 2.16. Οι νικητές του Διαγωνισμού οι οποίοι θα βραβευθούν κατά τα οριζόμενα στο παρόν, είτε με οικονομικά βραβεία είτε με την υποστήριξή τους για την περαιτέρω ωρίμανση των ιδεών/λύσεων τους, οφείλουν όπως, για την εμπορική ή άλλη αξιοποίηση των εν λόγω εργασιών τους, να διερευνήσουν πρώτα με τη Groupama Ασφαλιστική πιθανό πλαίσιο συνεργασίας ή εμπορικής συμφωνίας, και μόνο σε περίπτωση που η Groupama Ασφαλιστική την απορρίψει, ρητά ή σιωπηρά, να απευθυνθούν σε τρίτους. 2.17. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη τυχόν κατοχύρωσης ή εξασφάλισης άλλης επιθυμητής προστασίας των έργων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές του Προγράμματος από οιαδήποτε σχετική ευθύνη. 2.18. Η υποβολή συμμετοχής και η συμμετοχή στο HackInnow συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, μετά των τυχόν τροποποιήσεών τους.
 • 3. Όργανα του Διαγωνισμού

  3.1. Όργανα του HackInnow είναι η Συντονιστική Επιτροπή, η Οργανωτική Ομάδα και η Κριτική Επιτροπή. 3.2. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από στελέχη των Διοργανωτών και έχουν τη συνολική ευθύνη επίβλεψης, παρακολούθησης και συντονισμού όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την αποτίμηση του HackInnow και αποτελούν την ανώτερη ομάδα διοίκησης και λήψης αποφάσεων. 3.3. Η Οργανωτική Ομάδα αποτελείται από στελέχη των Διοργανωτών και αποστολή της είναι η οργάνωση του HackInnow, η εποπτεία της ομαλής διεξαγωγής του HackInnow και η με κάθε τρόπο διευκόλυνση της τήρησης των Όρων Συμμετοχής. 3.4. Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από (5) άτομα, καταξιωμένους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και επενδυτές με βαθιά γνώση του Ασφαλιστικού Κλάδου.
 • 4. Διεξαγωγή του Διαγωνισμού

  4.1. Η διαγωνιστική διαδικασία θα εκκινήσει στις 16:30 της Παρασκευής 1 Δεκεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί το βράδυ του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου 2017. Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα ολοκλήρωσης του HackInnow και μετά την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών/εφαρμογών στην Κριτική Επιτροπή. 4.2. Οι ιδέες που θα αναπτύξουν οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται υποχρεωτικά στις Προκλήσεις του HackInnow, όπως αναφέρονται στον ιστότοπο του, και θα αναλυθούν στο HackInnow Warmup. 4.3. Κατά την υποδοχή των διαγωνιζομένων, το μεσημέρι της 1ης Δεκεμβρίου 2017, οι Διοργανωτές θα παραδίδουν στους συμμετέχοντες name tag και θα τους καθοδηγούν στον προβλεπόμενο για αυτούς χώρο. Συστήνεται η έγκαιρη άφιξη στον χώρο του HackInnow προκειμένου να μη δαπανηθεί πολύτιμος χρόνος για την εγκατάσταση των διαγωνιζομένων μετά την έναρξη του HackInnow. 4.4. Για λόγους ασφαλείας, θα υπάρχει 24-ωρη πρόσβαση μόνο σε όσους διαθέτουν name tag του HackInnow. Πρόσβαση σε λοιπούς επισκέπτες θα επιτραπεί από τις 16:30 του Σαββάτου 2ης Δεκεμβρίου 2017, κατόπιν ενημέρωσης των Διοργανωτών, για την παρακολούθηση της παρουσίασης και βράβευσης των νικητών. 4.5. Κατά τη διάρκεια του HackInnow, θα είναι παρόντες εξειδικευμένοι επαγγελματίες του χώρου (Mentors/Coaches) που θα παρέχουν δωρεάν τη συμβουλευτική τους υποστήριξη στους διαγωνιζομένους σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, marketing, project management και IT, που θα άπτονται της επιχειρηματικής ιδέας/εφαρμογής κάθε διαγωνιζομένου, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από κάθε συμμετέχουσα διαγωνιζόμενη ομάδα. 4.6. Η συμμετοχή στο HackInnow προϋποθέτει μετάβαση των ενδιαφερόμενων στην πόλη και στο χώρο διεξαγωγής του HackInnow με ίδια μέσα. Οι Διοργανωτές θα παρέχουν στους διαγωνιζόμενους τη δυνατότητα δωρεάν διανυκτέρευσης αποκλειστικά στο χώρο διεξαγωγής του HackInnow και κατά τον χρόνο διάρκειας του HackInnow. Επίσης, στους συμμετέχοντες θα παρασχεθεί δωρεάν διατροφή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής και εντός του χώρου του HackInnow. Σημειωτέον, ότι αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλειά τους, καθώς και για την ασφάλεια των προσωπικών τους αντικειμένων (εξοπλισμός κ.λπ.) φέρουν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο διεξαγωγής του HackInnow, ο οποίος όμως, σε κάθε περίπτωση, θα φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως καθ' όλη τη διάρκεια του HackInnow. 4.7. Οι Διοργανωτές αποποιούνται κάθε ευθύνης αποζημίωσης που τυχόν απορρέει από διαφυγόντα κέρδη ή/και βεβαιότητα ή προσδοκία των διαγωνιζομένων για αποκόμιση άμεσου ή έμμεσου κέρδους από τη συμμετοχή τους στο HackInnow. 4.8. Το HackInnow θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα, ενώ ειδικώς κατά τη διαδικασία παρουσίασης των ιδεών από τους διαγωνιζομένους και αξιολόγησής τους από την Κριτική Επιτροπή, εάν χρειαστεί, θα μπορεί να χρησιμοποιείται και η Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, όπου τυχόν απαιτηθεί κατά την χρήση ορολογίας ή τεχνικών στοιχείων, θα χρησιμοποιούνται διεθνείς όροι. 4.9. Κάθε ομάδα που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό οφείλει να παραδώσει στους Διοργανωτές, σε ηλεκτρονική μορφή, μία σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης καινοτόμου ιδέας/έργου, σε τυποποιημένο υπόδειγμα που θα διατεθεί κατά τη διεξαγωγή του HackInnow.
 • 5. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

  5.1. Η διαδικασία αξιολόγησης θα εκκινήσει το απόγευμα του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου 2017. Οι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους στην Κριτική Επιτροπή και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα τα βαθμολογήσουν. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 5 λεπτά για να παρουσιάσει την ιδέα της. 5.2. Η Κριτική Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει για βράβευση επιχειρηματικές ιδέες/εφαρμογές με βάση τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης: Συνάφεια της ιδέας με τον Ασφαλιστικό Κλάδο Καινοτομία της ιδέας Δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης Αρτιότητα και συμπληρωματικότητα της ομάδας Βαθμός ωριμότητας μετατροπής της ιδέας σε εφαρμογή, προϊόν, υπηρεσία, πλατφόρμα, μέθοδο ή διεργασία 5.3 Η βαθμολογία που επιτρέπεται να δοθεί από κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής ξεχωριστά είναι από το 1 (μικρότερος βαθμός) μέχρι το 10 (υψηλότερος βαθμός). 5.4. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης στην επιλογή της Κριτικής Επιτροπής, καθώς και στην τελική εξειδίκευση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • 6. Νικητές και απονομή βραβείων

  6.1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα αναδειχθούν και θα βραβευθούν οι συμμετοχές που κατέλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία με σειρά κατάταξης στον βαθμολογικό πίνακα. 6.2. Οι τρεις πρώτες νικήτριες ομάδες του HackInnow θα λάβουν χρηματικά έπαθλα 3.000€, 2.000€ και 1.000€ αντίστοιχα. 6.3. H πρώτη νικήτρια ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο μία τεχνολογική έκθεση στην EΕυρώπη. 6.4. Οι τρεις ομάδες που θα παρουσιάσουν την πιο ώριμη και άμεσα υλοποιήσιμη ιδέα, θα λάβει μία ατομική υποτροφία για το Digital and Social Media Diploma στο American College of Greece. 6.5. Όλα τα μέλη των νικητριών ομάδων του HackInnow θα λάβουν, επίσης, το ασφαλιστικό προϊόν Santé Πρωτοβάθμιας Φροντίδας από τη Groupama Ασφαλιστική. 6.6. H Groupama Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλέσει οποιαδήποτε εκ των πρώτων βραβευθέντων ομάδων επιθυμεί, προκειμένου να συνάψει σύμβαση με αντικείμενο το προτεινόμενο καινοτόμο έργο /ιδέα. Η Groupama Ασφαλιστική θα αποστείλει την πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα έχουν γνωστοποιήσει οι συμμετέχοντες. Η απόδειξη αποστολής της προσκλήσεως στη δηλωθείσα απ’ αυτούς διεύθυνση αποτελεί τεκμήριο παραλαβής. 6.7. Σε περίπτωση που κάποιο καινοτόμο έργο/ ιδέα εκ των τριών πρώτων βραβευθέντων προκριθεί από τη Groupama Ασφαλιστική για χρήση και η Groupama Ασφαλιστική αποδεδειγμένα προσκαλέσει τα πρόσωπα που μετέχουν στο διαγωνισμό και την έχουν υποβάλει, και εφόσον και ένας από αυτούς ανταποκριθεί οι λοιποί παραιτούνται από τη διεκδίκηση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων. Εφόσον κάποιος έχει αποδεδειγμένα προσκληθεί και δεν ανταποκριθεί τότε χορηγεί στους λοιπούς συμμετέχοντες ανέκκλητα το δικαίωμα να συνάψουν σύμβαση με αντικείμενο το προτεινόμενο καινοτόμο έργο/ιδέα με τη Groupama Ασφαλιστική και παραιτείται ρητώς από τη διεκδίκηση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων καθώς από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης δυνάμει των ανωτέρω. 6.8. Μετά το πέρας του διαγωνισμού και για διάστημα δύο μηνών μέχρι τις 31.01.2018, τα μέλη των βραβευθέντων ομάδων δηλώνουν ότι θα διερευνήσουν πιθανότητες συνεργασίας με αντικείμενο την ανάπτυξη του βραβευθέντος έργου ή ιδέας, απευθυνόμενοι πρώτα στην Groupama Ασφαλιστική. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εκ μέρους της Groupama Ασφαλιστικής εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή μετά το πέρας του χρονικού ορίου που ορίζεται παραπάνω, οι ομάδες δύνανται να προβούν σε διαπραγματεύσεις με αντικείμενο το βραβευθέν με οποιοδήποτε τρίτο.
 • 7. Λοιποί Όροι

  7.1. Η συμμετοχή στο HackInnow συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Συμμετοχής. 7.2. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν/τροποποιήσουν μονομερώς και αναιτιολόγητα τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων και των όρων περί έναρξης, διάρκειας και λήξης του HackInnow ) ή/και να ματαιώσουν το HackInnow, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του HackInnow, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 7.3. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους Όρους Συμμετοχής, της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε περίπτωση παραβίαση δικαιώματος τρίτου προσώπου, οποτεδήποτε κι αν αυτό καταστεί γνωστό, οι Διοργανωτές δύνανται να αποκλείσουν τη συμμετέχουσα ομάδα από το HackInnow ή να ανακαλέσουν την απόφαση ανάδειξής της ως νικήτριας, να αιτηθεί την επιστροφή του βραβείου, καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε στους ίδιους τους Διοργανωτές. 7.4. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής ή/και τη συμμετοχή στο HackInnow ορίζονται αποκλειστικά τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. 7.5. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν αιτήσεις συμμετοχής ανάλογα με τους ενδεχόμενους περιορισμούς των διατεθειμένων χώρων διεξαγωγής του διαγωνισμού.

1. Αντικείμενο – Στόχος

1. Αντικείμενο – Στόχος

1.1. Ο Διαγωνισμός «HackInnow » (εφεξής «ο Διαγωνισμός» ή «HackInnow »), διάρκειας 24 ωρών περίπου θα διεξαχθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2017, υπό τη διοργάνωση της Groupama Ασφαλιστική και της Μονάδας Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, (εφεξής οι «Διοργανωτές») στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 6, 15342 Αγ. Παρασκευή, Αττική και διέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής στο HackInnow (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής»). 1.2. Στόχος του HackInnow είναι η δημιουργία νέων τεχνολογιών, εφαρμογών, πλατφορμών, μεθόδων και διαδικασιών που θα επιτρέψουν τη αναβάθμιση των εργαλείων και μεθόδων που εφαρμόζονται σήμερα στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και την προσφορά επαυξημένων υπηρεσιών και εμπειριών στους πελάτες ασφαλιστικών προϊόντων.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνιζομένων

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνιζομένων

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο HackInnow έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τόπου κατοικίας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (κατά την ημερομηνία έναρξης του HackInnow) και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 2.2. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο HackInnow οι εργαζόμενοι των Διοργανωτών, καθώς και πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού ή σύζυγοι των εργαζομένων των Διοργανωτών. 2.3. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το HackInnow θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του, του Facebook page, του Twitter page. Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με τους Διοργανωτές, θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 2.4. Η αίτηση συμμετοχής στο HackInnow πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής της φόρμας συμμετοχής που είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του HackInnow. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει μια ώρα πριν την εκκίνηση του HackInnow ή την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων βάση της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 2.5. Στο HackInnow μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από ενδιαφερόμενες ομάδες ή άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι να διαγωνιστούν στο HackInnow πρέπει απαραίτητα να οργανωθούν σε ομάδες των δύο (2) έως πέντε (5) ατόμων, προκειμένου να έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμπληρωματικότητα και ισορροπία ώστε να αναπτύξουν και παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη ιδέα στο πλαίσιο του HackInnow. Αυτό σημαίνει ότι μεμονωμένες αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται τελικά δεκτές μόνο υπό την προϋπόθεση ένταξης σε κάποια ομάδα μέχρι και 1 ώρα πριν την εκκίνηση του HackInnow. 2.6. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ανταποκρίνονται σε τυχόν αιτήματα των Διοργανωτών για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και να προσκομίσουν αν τους ζητηθεί απαραίτητα σχετικά έγγραφα (π.χ. ταυτότητα). 2.7. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης συμμετέχοντα, οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρει, ενώ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του σε οποιαδήποτε φάση του HackInnow. 2.8. Οι Διοργανωτές θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις θεματικές του HackInnow (Challenges) στις οποίες θα κληθούν να διαγωνιστούν οι συμμετέχοντες, στο HackInnow Warmup, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί και πριν την ημέρα διεξαγωγής του HackInnow. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από την ιστοσελίδα του HackInnow. 2.9. Η συμμετοχή στο HackInnow είναι δωρεάν. Τυχόν κόστος προετοιμασίας ή/και μετακίνησης για τη συμμετοχή στο HackInnow επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. 2.10. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους (φορητό υπολογιστή, φορτιστές, πολύμπριζα κ.λπ.). Δεν παρέχεται εξοπλισμός για την ανάπτυξη εφαρμογών κατά τη διάρκεια του HackInnow. Σύνδεση στο internet θα παρέχεται δωρεάν από τους Διοργανωτές στο χώρο διεξαγωγής του HackInnow. 2.11. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα, APIs, εφαρμογές, βιβλιοθήκες και πλατφόρμες. Περαιτέρω, η εταιρεία «Groupama Ασφαλιστική» δύναται να παράσχει στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του HackInnow πρόσβαση σε τεχνολογικές πλατφόρμες ή δεδομένα ή λογισμικό αποκλειστικής της κυριότητας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών από τους διαγωνιζομένους. 2.12. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό εγγυώνται ότι οι ιδέες ή τα έργα που θα παρουσιάσουν στα πλαίσια του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί και για τα οποία θα παραδώσουν τις ως άνω αναφερόμενες εκθέσεις είναι καινοτόμα και κανείς δεν διεκδικεί πνευματικά ή άλλα δικαιώματα επί αυτών. Επιπλέον, όλοι οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν έχουν συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση ούτε δεσμεύονται με όρο αποκλειστικότητας με τρίτους όσον αφορά το έργο/ιδέα που θα παρουσιάσουν στο διαγωνισμό. Την ευθύνη για τυχόν προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας φέρει αποκλειστικά η εκάστοτε ομάδα διαγωνιζομένων και σε καμία περίπτωση, δεν βαρύνονται με τέτοια ευθύνη οι Διοργανωτές. 2.13. Η συμμετοχή στο HackInnow αποτελεί σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων αποδοχή κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και τις λοιπές εθνικές, ενωσιακές ή λοιπές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως προς την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του HackInnow, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με το HackInnow, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ως προς τον χρόνο και τον τρόπο (π.χ. μέσω της ιστοσελίδας διοργάνωσης του HackInnow, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, ηλεκτρονικό, έντυπο και οπτικοακουστικό) και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, χρηματικό ή άλλο εκ μέρους των Διοργανωτών, προκειμένου ο τελευταίος να προωθήσει το HackInnow και το έργο του. 2.14. Περαιτέρω, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν κατά τη διάρκεια του HackInnow και παρέχουν στους Διοργανωτές το δικαίωμα στην χρήση, μετάδοση, αναμετάδοση τέτοιων δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας του HackInnow ή των Διοργανωτών ή άλλου μέσου μαζικής δικτύωσης, παραιτούμενοι οποιουδήποτε δικαιώματος αμοιβής ή/και ανταλλάγματος. 2.15. Διευκρινίζεται ότι η δημιουργία (επιχειρηματική ιδέα/εφαρμογή) της εκάστοτε συμμετέχουσας ομάδας στο πλαίσιο του HackInnow αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (Ν. 2121/1993, ως τροποποιηθείς ισχύει με το Ν. 4212/2013). Οιαδήποτε τυχόν δημόσια αναφορά (ονομασία, βασικά χαρακτηριστικά δημιουργίας κ.λπ.) γίνεται από τους Διοργανωτές σχετικά με τις δημιουργίες των διαγωνιζομένων, θα συνοδεύεται από μνεία στους δημιουργούς της αντίστοιχης επιχειρηματικής ιδέας/εφαρμογής. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν στο ακέραιο τυχόν προϋπάρχοντα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, τα οποία είχαν παραχθεί πριν το Διαγωνισμό. Κατά τα λοιπά, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ρητά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό την παροχή προς τους Διοργανωτές άδεια χρήσης και προβολής όσων ανέπτυξαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Τυχόν εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των διαγωνιζομένων από τη Groupama Ασφαλιστική, δύναται να επέλθει κατόπιν σύναψης σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. 2.16. Οι νικητές του Διαγωνισμού οι οποίοι θα βραβευθούν κατά τα οριζόμενα στο παρόν, είτε με οικονομικά βραβεία είτε με την υποστήριξή τους για την περαιτέρω ωρίμανση των ιδεών/λύσεων τους, οφείλουν όπως, για την εμπορική ή άλλη αξιοποίηση των εν λόγω εργασιών τους, να διερευνήσουν πρώτα με τη Groupama Ασφαλιστική πιθανό πλαίσιο συνεργασίας ή εμπορικής συμφωνίας, και μόνο σε περίπτωση που η Groupama Ασφαλιστική την απορρίψει, ρητά ή σιωπηρά, να απευθυνθούν σε τρίτους. 2.17. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη τυχόν κατοχύρωσης ή εξασφάλισης άλλης επιθυμητής προστασίας των έργων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές του Προγράμματος από οιαδήποτε σχετική ευθύνη. 2.18. Η υποβολή συμμετοχής και η συμμετοχή στο HackInnow συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, μετά των τυχόν τροποποιήσεών τους.

3. Όργανα του Διαγωνισμού

3. Όργανα του Διαγωνισμού

3.1. Όργανα του HackInnow είναι η Συντονιστική Επιτροπή, η Οργανωτική Ομάδα και η Κριτική Επιτροπή. 3.2. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από στελέχη των Διοργανωτών και έχουν τη συνολική ευθύνη επίβλεψης, παρακολούθησης και συντονισμού όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την αποτίμηση του HackInnow και αποτελούν την ανώτερη ομάδα διοίκησης και λήψης αποφάσεων. 3.3. Η Οργανωτική Ομάδα αποτελείται από στελέχη των Διοργανωτών και αποστολή της είναι η οργάνωση του HackInnow, η εποπτεία της ομαλής διεξαγωγής του HackInnow και η με κάθε τρόπο διευκόλυνση της τήρησης των Όρων Συμμετοχής. 3.4. Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από (5) άτομα, καταξιωμένους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και επενδυτές με βαθιά γνώση του Ασφαλιστικού Κλάδου.

4. Διεξαγωγή του Διαγωνισμού

4. Διεξαγωγή του Διαγωνισμού

4.1. Η διαγωνιστική διαδικασία θα εκκινήσει στις 16:30 της Παρασκευής 1 Δεκεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί το βράδυ του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου 2017. Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα ολοκλήρωσης του HackInnow και μετά την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών/εφαρμογών στην Κριτική Επιτροπή. 4.2. Οι ιδέες που θα αναπτύξουν οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται υποχρεωτικά στις Προκλήσεις του HackInnow, όπως αναφέρονται στον ιστότοπο του, και θα αναλυθούν στο HackInnow Warmup. 4.3. Κατά την υποδοχή των διαγωνιζομένων, το μεσημέρι της 1ης Δεκεμβρίου 2017, οι Διοργανωτές θα παραδίδουν στους συμμετέχοντες name tag και θα τους καθοδηγούν στον προβλεπόμενο για αυτούς χώρο. Συστήνεται η έγκαιρη άφιξη στον χώρο του HackInnow προκειμένου να μη δαπανηθεί πολύτιμος χρόνος για την εγκατάσταση των διαγωνιζομένων μετά την έναρξη του HackInnow. 4.4. Για λόγους ασφαλείας, θα υπάρχει 24-ωρη πρόσβαση μόνο σε όσους διαθέτουν name tag του HackInnow. Πρόσβαση σε λοιπούς επισκέπτες θα επιτραπεί από τις 16:30 του Σαββάτου 2ης Δεκεμβρίου 2017, κατόπιν ενημέρωσης των Διοργανωτών, για την παρακολούθηση της παρουσίασης και βράβευσης των νικητών. 4.5. Κατά τη διάρκεια του HackInnow, θα είναι παρόντες εξειδικευμένοι επαγγελματίες του χώρου (Mentors/Coaches) που θα παρέχουν δωρεάν τη συμβουλευτική τους υποστήριξη στους διαγωνιζομένους σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, marketing, project management και IT, που θα άπτονται της επιχειρηματικής ιδέας/εφαρμογής κάθε διαγωνιζομένου, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από κάθε συμμετέχουσα διαγωνιζόμενη ομάδα. 4.6. Η συμμετοχή στο HackInnow προϋποθέτει μετάβαση των ενδιαφερόμενων στην πόλη και στο χώρο διεξαγωγής του HackInnow με ίδια μέσα. Οι Διοργανωτές θα παρέχουν στους διαγωνιζόμενους τη δυνατότητα δωρεάν διανυκτέρευσης αποκλειστικά στο χώρο διεξαγωγής του HackInnow και κατά τον χρόνο διάρκειας του HackInnow. Επίσης, στους συμμετέχοντες θα παρασχεθεί δωρεάν διατροφή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής και εντός του χώρου του HackInnow. Σημειωτέον, ότι αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλειά τους, καθώς και για την ασφάλεια των προσωπικών τους αντικειμένων (εξοπλισμός κ.λπ.) φέρουν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο διεξαγωγής του HackInnow, ο οποίος όμως, σε κάθε περίπτωση, θα φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως καθ' όλη τη διάρκεια του HackInnow. 4.7. Οι Διοργανωτές αποποιούνται κάθε ευθύνης αποζημίωσης που τυχόν απορρέει από διαφυγόντα κέρδη ή/και βεβαιότητα ή προσδοκία των διαγωνιζομένων για αποκόμιση άμεσου ή έμμεσου κέρδους από τη συμμετοχή τους στο HackInnow. 4.8. Το HackInnow θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα, ενώ ειδικώς κατά τη διαδικασία παρουσίασης των ιδεών από τους διαγωνιζομένους και αξιολόγησής τους από την Κριτική Επιτροπή, εάν χρειαστεί, θα μπορεί να χρησιμοποιείται και η Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, όπου τυχόν απαιτηθεί κατά την χρήση ορολογίας ή τεχνικών στοιχείων, θα χρησιμοποιούνται διεθνείς όροι. 4.9. Κάθε ομάδα που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό οφείλει να παραδώσει στους Διοργανωτές, σε ηλεκτρονική μορφή, μία σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης καινοτόμου ιδέας/έργου, σε τυποποιημένο υπόδειγμα που θα διατεθεί κατά τη διεξαγωγή του HackInnow.

5. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

5. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

5.1. Η διαδικασία αξιολόγησης θα εκκινήσει το απόγευμα του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου 2017. Οι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους στην Κριτική Επιτροπή και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα τα βαθμολογήσουν. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 5 λεπτά για να παρουσιάσει την ιδέα της. 5.2. Η Κριτική Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει για βράβευση επιχειρηματικές ιδέες/εφαρμογές με βάση τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης: Συνάφεια της ιδέας με τον Ασφαλιστικό Κλάδο Καινοτομία της ιδέας Δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης Αρτιότητα και συμπληρωματικότητα της ομάδας Βαθμός ωριμότητας μετατροπής της ιδέας σε εφαρμογή, προϊόν, υπηρεσία, πλατφόρμα, μέθοδο ή διεργασία 5.3 Η βαθμολογία που επιτρέπεται να δοθεί από κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής ξεχωριστά είναι από το 1 (μικρότερος βαθμός) μέχρι το 10 (υψηλότερος βαθμός). 5.4. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης στην επιλογή της Κριτικής Επιτροπής, καθώς και στην τελική εξειδίκευση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

6. Νικητές και απονομή βραβείων

6. Νικητές και απονομή βραβείων

6.1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα αναδειχθούν και θα βραβευθούν οι συμμετοχές που κατέλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία με σειρά κατάταξης στον βαθμολογικό πίνακα. 6.2. Οι τρεις πρώτες νικήτριες ομάδες του HackInnow θα λάβουν χρηματικά έπαθλα 3.000€, 2.000€ και 1.000€ αντίστοιχα. 6.3. H πρώτη νικήτρια ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο μία τεχνολογική έκθεση στην EΕυρώπη. 6.4. Οι τρεις ομάδες που θα παρουσιάσουν την πιο ώριμη και άμεσα υλοποιήσιμη ιδέα, θα λάβει μία ατομική υποτροφία για το Digital and Social Media Diploma στο American College of Greece. 6.5. Όλα τα μέλη των νικητριών ομάδων του HackInnow θα λάβουν, επίσης, το ασφαλιστικό προϊόν Santé Πρωτοβάθμιας Φροντίδας από τη Groupama Ασφαλιστική. 6.6. H Groupama Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλέσει οποιαδήποτε εκ των πρώτων βραβευθέντων ομάδων επιθυμεί, προκειμένου να συνάψει σύμβαση με αντικείμενο το προτεινόμενο καινοτόμο έργο /ιδέα. Η Groupama Ασφαλιστική θα αποστείλει την πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία θα έχουν γνωστοποιήσει οι συμμετέχοντες. Η απόδειξη αποστολής της προσκλήσεως στη δηλωθείσα απ’ αυτούς διεύθυνση αποτελεί τεκμήριο παραλαβής. 6.7. Σε περίπτωση που κάποιο καινοτόμο έργο/ ιδέα εκ των τριών πρώτων βραβευθέντων προκριθεί από τη Groupama Ασφαλιστική για χρήση και η Groupama Ασφαλιστική αποδεδειγμένα προσκαλέσει τα πρόσωπα που μετέχουν στο διαγωνισμό και την έχουν υποβάλει, και εφόσον και ένας από αυτούς ανταποκριθεί οι λοιποί παραιτούνται από τη διεκδίκηση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων. Εφόσον κάποιος έχει αποδεδειγμένα προσκληθεί και δεν ανταποκριθεί τότε χορηγεί στους λοιπούς συμμετέχοντες ανέκκλητα το δικαίωμα να συνάψουν σύμβαση με αντικείμενο το προτεινόμενο καινοτόμο έργο/ιδέα με τη Groupama Ασφαλιστική και παραιτείται ρητώς από τη διεκδίκηση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων καθώς από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης δυνάμει των ανωτέρω. 6.8. Μετά το πέρας του διαγωνισμού και για διάστημα δύο μηνών μέχρι τις 31.01.2018, τα μέλη των βραβευθέντων ομάδων δηλώνουν ότι θα διερευνήσουν πιθανότητες συνεργασίας με αντικείμενο την ανάπτυξη του βραβευθέντος έργου ή ιδέας, απευθυνόμενοι πρώτα στην Groupama Ασφαλιστική. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εκ μέρους της Groupama Ασφαλιστικής εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή μετά το πέρας του χρονικού ορίου που ορίζεται παραπάνω, οι ομάδες δύνανται να προβούν σε διαπραγματεύσεις με αντικείμενο το βραβευθέν με οποιοδήποτε τρίτο.

7. Λοιποί Όροι

7. Λοιποί Όροι

7.1. Η συμμετοχή στο HackInnow συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Συμμετοχής. 7.2. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν/τροποποιήσουν μονομερώς και αναιτιολόγητα τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων και των όρων περί έναρξης, διάρκειας και λήξης του HackInnow ) ή/και να ματαιώσουν το HackInnow, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του HackInnow, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 7.3. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους Όρους Συμμετοχής, της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε περίπτωση παραβίαση δικαιώματος τρίτου προσώπου, οποτεδήποτε κι αν αυτό καταστεί γνωστό, οι Διοργανωτές δύνανται να αποκλείσουν τη συμμετέχουσα ομάδα από το HackInnow ή να ανακαλέσουν την απόφαση ανάδειξής της ως νικήτριας, να αιτηθεί την επιστροφή του βραβείου, καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε στους ίδιους τους Διοργανωτές. 7.4. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής ή/και τη συμμετοχή στο HackInnow ορίζονται αποκλειστικά τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. 7.5. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν αιτήσεις συμμετοχής ανάλογα με τους ενδεχόμενους περιορισμούς των διατεθειμένων χώρων διεξαγωγής του διαγωνισμού.