Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

14:30 – 15:30      Προσέλευση - Επιβεβαίωση Εγγραφών - Ολοκλήρωση Ομάδων - Δήλωση πρόκλησης που θα διαγωνιστεί η κάθε ομάδα 
15:30 – 16:30     Χαιρετισμοί Διοργανωτών - Κεντρικές Ομιλίες - Παρουσίαση Προγράμματος και Διαγωνισμού
16:30     Εκκίνηση Διαγωνισμού
16:30 – 18:00     Οι Ομάδες οργανώνουν τις ιδέες τους
18:00 – 20:00     Συναντήσεις με Coaches/Mentors
20:00 – 21:00     Βραδινό Γεύμα
21:00 – 24:00     Συνέχεια Διαγωνισμού
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

00:00 - 08:00     Συνέχεια Διαγωνισμού – Δυνατότητα διανυκτέρευσης στο χώρο
08:00 – 09:00     Πρωινό Γεύμα
09:00 – 11:00    
Συνέχεια Διαγωνισμού
11:00 – 13:00     Συναντήσεις με Coaches/Mentors
13:00 – 14:00     Μεσημεριανό Γεύμα
14:00 – 15:30     Συναντήσεις με Coaches/Mentors
15:30 – 16:30     Προετοιμασία Παρουσιάσεων
16:30     Οι Διαγωνιζόμενοι παραδίδουν τις παρουσιάσεις τους
16:30 – 18:30     Παρουσιάσεις Ομάδων και Ερωτήσεις Επιτροπής Αξιολόγησης
18:30 – 19:30     Σύσκεψη Επιτροπής Αξιολόγησης
19:30 – 20:30     Ανακοίνωση Νικητών και Απονομή Βραβείων
20:30     Party